Yo fèmen fwontyè a atravè Dajabón epi yo sispann viza dominiken an Ayiti

Prezidan Luis Abinader te deside pran yon seri nan mezi nan fè fas a konflit ki te kreye nan kad konstriksyon kanal nan rivyè Masak la ki te nan men Ayisyen yo.

La construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre ha provocado un conflicto. ARCHIVO/

La construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre ha provocado un conflicto. ARCHIVO/

Prezidan Luis Abinader te deside pran yon seri nan mezi nan fè fas a konflit ki te kreye nan kad konstriksyon kanal nan rivyè Masak la ki te nan men Ayisyen yo.

Men lis nan mezi yo ki te pran pa gouvènman dominiken an:

1. Fèmen defenitivman tout moun ki patisipe nan konflit la nan antre nan peyi a e sispann emitasyon viza pou sitwayen ayisyen jiska nouvo avi.

2. Kenbe fwontyè Dajabon an tèt dwat nan kou, e si konflit la pa rezoudan avan jedi, fèmen fwontyè a totalman pou kòmès tè, lanmè, ak avyon ak nan mouvman moun.

3. Ranvwaye Touma Aduana nan rivyè Dajabon nan debyaman kanal La Vigía kòm yon mezi ki kout tan pou asire apwochman dlo pou moun ki prodwi nan peyi Dominikèn.

4. Kòmanse pwosesis konstriksyon Pwojè Baryè Don Miguel la kòm yon solisyon defenitif nan long tèm. Konsepsyon pou sa a te kòmanse a nan ane pase epi li estime konstriksyon an pral pran apeprè 30 mwa pou yon kòt total nan apeprè RD$ 2,700 milyon pè. Bidjè a pral lanse imedyatman.

5. Mandeye yon rankont bilatiral nan tablo lò dlo ant peyi yo pou dakò sou yon solisyon defenitif.

Tags relacionados